تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:20:01
با عرشیان

با عرشیان

کتاب" باعرشیان" با بیان حالات، شیوه ها و دستورالعمل های سلوکی، تربیتی، اخلاقی و عرفانی سیدالسالکین آیت الله کربلایی سعی در روشن تر کردن این مسیر دارد.امید آنکه آگاهی از حالات این بزرگمرد، محرّک و مشوّق خوبی برای تازه سفران باشد.

مطالعه شرح حال انسان های ره یافته و مهاجر إلی الله دارای برکات متعددی است که توجه به این برکات، ضرورت پرداختن به شرح حال این بزرگان را بیش از پیش بر ما روشن می کند. کتاب" باعرشیان" با بیان حالات، شیوه ها و دستورالعمل های سلوکی، تربیتی، اخلاقی و عرفانی سیدالسالکین آیت الله کربلایی سعی در روشن تر کردن این مسیر دارد.امید آنکه آگاهی از حالات این بزرگمرد، محرّک و مشوّق خوبی برای تازه سفران باشد.

با عرشیان

مرتضی آقاتهرانی

نشر کتاب یوسف

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]