تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:21:04
بنده خوب خدا

بنده خوب خدا

مولف "بنده خوب خدا" در طی سالها شاگردی مرحوم بهلول، سوالات خود و جوابهای ایشان را جمع آوری نموده و در اختیار علاقمندان به آن اسطوره قرار داده که بی شک در معرفی آن بنده خوب خدا، منحصر به فرد است.

او را با قیام مسجد گوهرشاد میتوان شناخت.ظاهر ساده و زهد فوق العاده اش ممکن بود تو را به اشتباه بیندازد که آیا این مرد همان آقای "بهلول گنابادی" است؟.زندگی سراسر جهاد او، جنبشهای تبلیغی و خاطرات آن ابوذر زمان را میتوانید از لسان شیرین خود او بشنوید.مولف "بنده خوب خدا" در طی سالها شاگردی مرحوم بهلول، سوالات خود و جوابهای ایشان را جمع آوری نموده و در اختیار علاقمندان به آن اسطوره قرار داده که بی شک در معرفی آن بنده خوب خدا، منحصر به فرد است.

بنده خوب خدا

گردآوری:احمد مقیمی / بازنویس: الهه وزیری – حوا بهرامی

آرما

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]