تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:25:10
سوخته

سوخته

"سوخته" مجموعه ایست کامل در شرح احوالات این عارف بی بدیل که جلوه های دنیا روح آسمانیش را به زیر نکشید و تنها یک رنگ داشت و آن رنگ خدا بود.

سوخته

هیئت تحریری موسسه شمس الشموس

موسسه شمس الشموس

محبت خداوند نوریست که در پی اخلاص بنده به او عنایت شده و او را تا سرمنزل مقصود میرساند، و آیت الله انصاری همدانی مصداقی است بارز از آن بندگان.در وصفش گفته اند آیت الله قاضی فرموده بود که ایشان توحید را مستقیما از خدا دریافت کرده است.جدیت علمی،راهیابی به حقیقت وسیره اخلاقی و توحیدی او در بیان نزدیکان و شاگردانش دراین کتاب با لسان گرم و شیوای مولف بیان شده است."سوخته" مجموعه ایست کامل در شرح احوالات این عارف بی بدیل که جلوه های دنیا روح آسمانیش را به زیر نکشید و تنها یک رنگ داشت و آن رنگ خدا بود.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]