تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:26:00
عطش

عطش

این کتاب از کاملترین مجموعه هایی است که درباره این بزرگمرد اخلاق نگاشته شده و با بیانی ذوقی و دلنشین تمامی این مضامین را در خود جای داده است. امید آنکه این "عطش" آغاز سیراب شدن از دریای معرفت باشد.

عطش

شهیئت تحریری موسسه شمس الشموس

موسسه شمس الشموس

آسمان تیره شب را ستارگان روشن میکنند و ظلمت کده ی دنیا را اولیاء الهی، و آیت الله قاضی از آنهاست. بزرگان اهل معرفت او را کوه توحید نامیده اند.زندگی سراسر مجاهدت،سیره علمی و عملی، روش تربیت شاگرد،رفتار پیامبرگونه در خلوت و اجتماع و نیز توصیه های ایشان، راهگشای طالبان حق بوده و هست.این کتاب از کاملترین مجموعه هایی است که درباره این بزرگمرد اخلاق نگاشته شده و با بیانی ذوقی و دلنشین تمامی این مضامین را در خود جای داده است. امید آنکه این "عطش" آغاز سیراب شدن از دریای معرفت باشد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]