تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 01:28:57
سیمای فرزانگان

سیمای فرزانگان

مؤلف این کتاب کوشیده تا با استناد به سیره و قول بزرگان علم و عمل، مسیر رشد اخلاقی را بنمایاند و موانع احتمالی را گوشزد نماید.

سیمای فرزانگان

رضا مختاری

نشر بوستان کتاب قم

سیره علما و بزرگان، همیشه رهگشا و الگوی طلاب علوم دینی و نیز مشتاقان طریق بندگی و سلوک معنوی بوده و هست. از کتاب هایی که در این زمینه با استقبال چشمگیری روبرو شد، "سیمای فرزانگان" است. مؤلف این کتاب کوشیده تا با استناد به سیره و قول بزرگان علم و عمل، مسیر رشد اخلاقی را بنمایاند و موانع احتمالی را گوشزد نماید.

 

ابتدابه ضرورت مسأله تهذیب، سپس به ضرورت وجود استاد در مسیر رشد پرداخته و بعد از آن برخی موضوعات اخلاقی را پیش کشیده و از داستانهای بزرگان و بیانات آنان برای ترغیب خواننده بر عمل استفاده کرده است. متن کتاب با وجود سادگی، بسیار جذاب است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]