تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:32:28
شیخ مناجاتیان

شیخ مناجاتیان

این کتاب، تحقیقیست گسترده درباره آن بزرگمرد وادی اخلاق که در دو باب، احوالات ایشان و نیز برخی از شاگردانشان را با بیانی نافذ بیان کرده است. کم نظیرترین اثریست که درباره ایشان تا کنون نگاشته شده که امید است مرهمی بر جان خسته دلان باشد.

شیخ مناجاتیان

محمدجواد نور محمدی

مهر خوبان

کلاس درسش سراسر اشک بود وآه، و زبان به موعظه که میگشود همانجا به جان مینشست. در کلاس درس الهی مقبول واقع شده بود و خود نیز شاگردانی تربیت کرده بود که هر یک، چشمه ای از نور بودند. آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی شخصیست که از او سخن گفتن خوش است.

 

 

این کتاب، تحقیقیست گسترده درباره آن بزرگمرد وادی اخلاق که در دو باب، احوالات ایشان و نیز برخی از شاگردانشان را با بیانی نافذ بیان کرده است. کم نظیرترین اثریست که درباره ایشان تا کنون نگاشته شده که امید است مرهمی بر جان خسته دلان باشد.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]