تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 23:47:25
آنک آن یتیم نظر کرده 

آنک آن یتیم نظر کرده 

نویسنده در مورد پیامبر از تخیل پردازی داستانی دست کشیده و به منابع موجود در مورد زندگی پیامبر وفادار مانده است و آنجا که دستش از روایت خالی بوده ، از زاویه دید شخصی غیر از پیامبر تخیل کرده است.

آنک آن یتیم نظر کرده

محمدرضا سرشار

به نشر

نوشتن داستان زندگی پیامبران همیشه برای نویسندگان مذهبی جذاب بوده است. زندگی انسان کامل. زندگی تنها انسانهایی که با آسمان در ارتباط بوده اند و خدا به ایشان راه را می نمایانده تا به دیگران بنمایانند. زندگی پیامبر عظیم الشان در عرصه داستان هم از مظلومترین آنهاست. شاید به آن علت که دست یازیدن به حقیقت زندگی آن پیامبر خاتم از دیگران سخت تر بوده است.

 

محمد رضا سرشار، اما موفق شد این گام را به خوبی بردارد و داستانی را از پیامبر آسمانی اسلام بنویسد که به حقیقت بسیار نزدیک است. او در مورد پیامبر از تخیل پردازی داستانی دست کشیده و به منابع موجود در مورد زندگی پیامبر وفادار مانده است و آنجا که دستش از روایت خالی بوده ، از زاویه دید شخصی غیر از پیامبر تخیل کرده است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]