تاریخ انتشار خبر: 21 اسفند 1391 - ساعت 00:51:57
تاریخ اسلام 

تاریخ اسلام 

کتاب حاضر شرحی است از وقایع تاریخی زمان حضرت محمد صل الله علیه و آله وسلم که در آن از جاهلیت (قبل از ابلاغ اسلام) تا رحلت پیامبر بحث شده است. از ویژگی های این کتاب تبیین فضای أعراب و حجاز قبل از رسالت پیامبر میباشد.

مهدی پیشوایی از مؤلفان برجسته‌ی حوزه تاریخ‌ نگاری اسلامی است. وی تاریخ صحیح را از دل روایات و کتب موجود با توجه به سندشان بررسی کرده و بیرون میکشد. کتاب حاضر شرحی است از وقایع تاریخی زمان حضرت محمد صل الله علیه و آله وسلم که در آن از جاهلیت (قبل از ابلاغ اسلام) تا رحلت پیامبر بحث شده است. از ویژگی های این کتاب تبیین فضای أعراب و حجاز قبل از رسالت پیامبر میباشد.

 

وی تاریخ پیامبر را به برهه های«محمد(ص) ازتولدتابعثت»، «ازبعثتتاهجرت»، «ازهجرتتادعوتجهانی»و «ازدعوتجهانیتارحلتپیامبراسلام»تقسیم کرده و تحلیل میکند.

 

تاریخ اسلام

 

مهدی پیشوایی

 

دفتر نشر معارف

 

332 صفحه

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]