تاریخ انتشار خبر: 21 اسفند 1391 - ساعت 00:00:17
نقش ائمه در احیاء دین

نقش ائمه در احیاء دین

نقش ائمه در احیاء دین در واقع ثمره یک عمر تحقیقات علامه عسگری است که به بررسی تحریفات و بدعتهایی می­پردازدکه در کتب معتبر تاریخی و حدیثی اهل سنت وجود دارد.

نقش ائمه در احیاء دین

علامه سیدمرتضی عسگری

موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت

علامه عسگری از متبحرترین سیره پژوهانی است که با تألیف کتب متعدد در زمینه تاریخ اسلام توانست حقایق جدیدی از تاریخ صدر اسلام را برای پژوهشگران روشن سازد که تا به حال برای همه مخفی مانده بود

 

نقش ائمه در احیاء دین در واقع ثمره یک عمر تحقیقات علامه عسگری است که به بررسی تحریفات و بدعتهایی می­پردازدکه در کتب معتبر تاریخی و حدیثی اهل سنت وجود دارد. که در واقع چگونه اسلام و قرآن و سنت پیامبر بعد از رحلت ایشان توسط حاکمان وقت دستخوش تحریف قرار گرفت و اهل بیت پیامبر چگونه با این تحریفات مقابله کردند و توانستند اسلام ناب را که دور از هرگونه تحریف است به آیندگان برسانند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]