تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 01:52:00
سقوط

سقوط

این کتاب شامل مقالاتی در مورد علل فروپاشي سلطنت پهلوي با عنوان سقوط است هدفش تبيین جواب‌هایی به سؤالاتی از این قبیل است.

سقوط

رسول جعفریان

موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی

سقوط نظام شاهنشاهی بعد از 2500 سال در سلسلة حکمفرمانی پهلوی‌ها نقطة عطفی است در تاریخ که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. این مسئله سؤال‌های متعددی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است، مانند اينكه چرا در دوره‌ای که همگان فکر می‌کنند جهان دین‌گریز شده است حکومتی دینی شکل می‌گیرد؟ چگونه می‌شود که چنین نظام ثابتی پس از این همه سال تغییر مي‌کند؟ دلایل سقوط نظام شاهنشاهی چه بوده است؟

این کتاب که شامل مقالاتی در مورد علل فروپاشي سلطنت پهلوي با عنوان سقوط است هدفش تبيین جواب‌هایی به سؤالاتی از این قبیل است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]