تاریخ انتشار خبر: 24 اسفند 1391 - ساعت 23:59:16
انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن

انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن

عماد افروغ در این کتاب به تئوریزه کردن و تبیین علّی و فلسفی می‌پردازد و در راستای تشریح تفکرات امام خمینی (ره) قدم برمی‌دارد.

انقلاب اسلامی ومبانی بازتولید آن

عماد افروغ

سوره مهر

هنگامی که در حوزة تفکر و اندیشه انقلابی رخ دهد، ثمره‌اش برپایی نظامی است اسلامی. انقلاب اسلامی انقلابی بود در اندیشه که از اندیشه‌های بلامنازع روح خدا امام خمینی (ره) نشئت گرفته بود. عماد افروغ در این کتاب به تئوریزه کردن و تبیین علّی و فلسفی می‌پردازد و در راستای تشریح تفکرات امام خمینی (ره) قدم برمی‌دارد.

در این بین، بنا به نیاز به آسیب‌شناسی وقایع انقلاب با گرایشی رئالیستی پرداخته و راهکارهایی برای بازپروری و رشد متعالی آینده‌ی انقلاب ارائه داده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]