تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 00:01:34
انقلاب اسلامی،بازگشت به عهد قدسی

انقلاب اسلامی،بازگشت به عهد قدسی

نویسندة کتاب، با نظر به اینکه مدرنیته و تفکر غرب رو به انحطاط است، به این نکته اشاره می‌کند كه نمی‌توان انقلاب را با دید مادی‌گرایانه و اندیشة غربی بررسی کرد.

انقلاب اسلامی،بازگشت به عهد قدسی

اصغر طاهرزاده

لب المیزان

در جهانی که مملو از فرهنگی پوچ به نام مدرنیته است انقلابی رخ می‌دهد که معنویت در آن بارزترین جلوه‌هاست. نویسندة کتاب، با نظر به اینکه مدرنیته و تفکر غرب رو به انحطاط است، به این نکته اشاره می‌کند كه نمی‌توان انقلاب را با دید مادی‌گرایانه و اندیشة غربی بررسی کرد. لذا به توضیح دو رویکرد متفاوت نسبت به زندگی، یعنی مدرنیته و انقلاب اسلامی، می‌پردازد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]