تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 00:03:51
انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی

انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی

در این کتاب به بيداري اسلامي در گسترة تاريخ ايران، نظريه‌پردازي و انقلاب اسلامي ايران، فلسفة مدني ايران و تمدن اسلامي و ابعاد مختلف و مراحل گوناگون بيداري اسلامي پرداخته مي‌شود.

انقلاب فرامدرن وتمدن اسلامی

موسی نجفی

موسسه تاریخ معاصر ایران

چهارمین موج بیداری اسلامی تبدیل انقلاب اسلامی به نظام سیاسی است. در این کتاب به بيداري اسلامي در گسترة تاريخ ايران، نظريه‌پردازي و انقلاب اسلامي ايران، فلسفة مدني ايران و تمدن اسلامي و ابعاد مختلف و مراحل گوناگون بيداري اسلامي پرداخته مي‌شود.

در هر يك از اين چهار بخش به ابعاد اين صورت مسئلة مهم فكري‌ـ‌تاريخي توجه شده است. در اين اثر آنچه اهميت دارد نه فقط پاسخ خاص و جواب‌ها و ديدگاه‌هاي نويسنده در مورد چهار مرحلة اين امواج بيداري، بلكه طرح مسئله و زمينه و گستره‌اي است كه اين امواج در آن قرار دارند؛ گستره و افقي كه با توجه به آن مي‌توان نسبت و جايگاه و هويت خود را در قبال دنياي غرب و معيارهاي جهاني آن بهتر ارزيابي و شناسايي و نقد كرد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]