تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 00:05:01
انقلابی متمایز

انقلابی متمایز

وجوه تمايز اين انقلاب با خيزش‏ها و نهضت‏هاى ديگر چيست؟ پشتوانة عقيدتى اين انقلاب بزرگ چيست؟ شيوة رهبرى آن چگونه بود؟ ...اين سؤال‏ها و پرسش‏هاى فراوان ديگر موضوعاتى است كه اثر حاضر در سه فصل آن‌ها را می كاود.

انقلابی متمایز

مجموعه نویسندگان

بوستان کتاب

انقلاب اسلامى ايران، كه در بهمن 57 به پيروزى رسيد، به راستى انقلابى متمايز از ديگر انقلاب‏هاى چندين سدة اخير بود كه با ويژگى عقيدتى و نيز ساختارشكنى خود توانست نظام سياسى 2500سالة شاهنشاهى را در هم شكند و الگوى زندگى انسان امروز را بر اساس قرآن و سنت ارائه كند.

اما وجوه تمايز اين انقلاب با خيزش‌‏ها و نهضت‏‌هاى ديگر چيست؟ پشتوانة عقيدتى اين انقلاب بزرگ چيست؟ شيوة رهبرى آن چگونه بود؟ مرجعيت شيعه به رهبرى امام خمينى (ره)، با چه سازوكارهايى اين انقلاب را آغاز و به سرانجام رساندند؟

اين سؤال‏‌ها و پرسش‏‌هاى فراوان ديگر موضوعاتى است كه اثر حاضر در سه فصل آن‌ها را مى‏‌كاود: تبيين و نظريه‏‌پردازى، دستاوردها و بازتاب‏‌ها و نقد و ارزيابى آثار. هر يك از اين فصل‏‌ها مقاله‌‏هاى متعددى دارد كه نويسندگان مختلف آن‌ها را ارائه كرده‌‏اند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]