تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:10:10
عصر امام خمینی

عصر امام خمینی

نویسندة‌ کتاب‌ عصر امام‌ خمینی ‌(ره‌) تلاش‌ کرده‌ است‌ که‌ در اثر خود ویژگی‌های اصلی دورانی را که انقلاب در آن ظرف زمانی به وقوع پیوسته است بیان کند.

عصر امام خمینی(ره)

محمدرضا حاجتی

بوستان کتاب

نویسندة‌ کتاب‌ عصر امام‌ خمینی ‌(ره‌) تلاش‌ کرده‌ است‌ که‌ در اثر خود ویژگی‌های اصلی دورانی را که انقلاب در آن ظرف زمانی به وقوع پیوسته است بیان کند. او با استفادة‌ فراوان از‌ کتاب‌ها و نشریات‌ مختلف‌ و با بررسی‌ دقیق‌ تحلیل‌ها و اظهارنظرهای‌ صاحب‌نظران‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و اندیشمندان‌ جهان‌ غرب‌ در صدد ارائة‌ تصویری‌ جامع‌ از عصر پیش‌ از ظهور، که‌ به‌ تعبیری‌ عصر امام‌ خمینی ‌(ره‌) خوانده‌ می‌شود، برآمده‌ و موفقیت‌های‌ فراوانی‌ نیز در این‌ زمینه‌ کسب‌ کرده‌ است‌.

 

مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب درباره آن‌ها بحث شده است عبارت‌اند از: عصر امام خمینی (ره) در نگاه صاحب‌نظران مسلمان، رویکرد دینی و معنوی انسان عصر امام خمینی (ره)، عصر امام خمینی (ره) و توجه فزاینده به کارکردهای مثبت دین، امام خمینی (ره) و خیزش جهانی اسلام، عوامل اساسی اسلام‌گرایی، و اعتراف صاحب‌نظران غربی به توانمندی و جامعیت اسلام.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]