تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:17:07
تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفویه

تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفویه

این اثر حاوی 16 مقاله از راجر سیوری است که مولف در طول دوره ی تحقیق و مطالعات خود فراهم آورده و در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه داده. نویسنده‌ی کتاب که ایران شناس و صفویه پژوه برجسته معاصر انگلیسی است.

تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفویه / راجر سیوری  / عباقلی غفاری فرد و محمد باقر آرام / امیرکبیر

این اثر حاوی 16 مقاله از راجر سیوری است که مولف در طول دوره ی تحقیق و مطالعات خود فراهم آورده و در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه داده. نویسنده ی کتاب که ایران شناس و صفویه پژوه برجسته معاصر انگلیسی است، با تسلطی که بر تاریخ صفویه داشته بخوبی توانسته به برخی معماهای تاریخی این دوران پاسخ داده و پس از پرداختن به موضوعات مربوط به آغاز شکل گیری سلسله ی صفویه، شیوه های مدیریتی این حکومت و مناصب گوناگون آن را بررسی کند.

همچنین ‌تنش های قومی و ایدئولوژیک در دولت صفویان را کالبدشکافی تاریخی کرده و نظام اداری صفویان را نیز مورد پژوهش قرار داده. نکته ی قابل توجه دیگر که بر اعتبار و ارزش این اثر می افزاید، اینست که برخی مقالات این کتاب، بخشی از رساله ی دکتری نویسنده است که در سال 1959 به دانشگاه لندن تسلیم شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]