تاریخ انتشار خبر: 28 اسفند 1391 - ساعت 21:51:22
آنان که بقا را در بلا دیدند

آنان که بقا را در بلا دیدند

حکایت آنان که بقا را در بلادیدند، (یادداشت‌های دوسفربه جنوب)» شامل دوسفرنامه ایشان به مناطق جنگی است.

آنان که بقا را در بلا دیدند

سپیده کاشانی

صفحه167

 قطع رقعی

جالد گالینگور

شمارگان 2200 نسخه

نشر انجمن قلم ایران

 یكی‌ از این‌ چهره‌های‌ درخشان‌، كه‌ همانند گوهری‌ تابناك‌ و ستاره‌ای‌ پرفروغ‌، آسمان‌ شعر و ادب‌ كشورمان‌ را منوّر گردانیده‌، شاعر گرانقدر و پارسا، بانو سپیدة‌ كاشانی‌ است‌.

 حکایت آنان که بقا را در بلادیدند، (یادداشت‌های دوسفربه جنوب)» شامل دوسفرنامه ایشان به مناطق جنگی است. مطالب مندرج در «سفرنامه اول»عبارت است از: «شب عاشورای 59،خونین شهر،جنگ بی‌ قانون،دهانی شیرین،ازواقعیت تاحقیقت،علم یا آگاهی؟،بن‌بست‌هادرخیال،وآنگاه که قدرت رادر پنجه می‌فشارند!،دشمن درقلب خانه،دلاوران ازهرسو می‌آیند،باغبان چنین گفت،یادنامه سفربه جنوب،یکشنبه 29آذر1360 و...»

مطالب «سفرنامه دوم»عبارت است از: «یادنامه‌ای ازفتح المبین،جبهه شوش،پنجشنبه دوازده فروردین 61- دشت عباس و...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]