تاریخ انتشار خبر: 28 اسفند 1391 - ساعت 22:53:42
پایی که جا ماند

پایی که جا ماند

در این کتاب خاطرات نوجوانی را از اسارتش می شنوید که با پیک یوسف هور اشتباه گرفته شده اما با تحمل سختی هایی که در راهش بوده توفیق همسایگی آفتاب را پاداش گرفته است

پایی که جا ماند

سید ناصر حسینی پور

سوره مهر

خاطرات آزادگان یعنی حال و هوای سنگری از سنگرهای دفاع مقدس آن هم در دل دشمن در این کتاب خاطرات نوجوانی را از اسارتش می شنوید که با پیک یوسف هور اشتباه گرفته شده اما با تحمل سختی هایی که در راهش بوده توفیق همسایگی آفتاب را پاداش گرفته است. در گوشه هایی از کتاب در کنار سختی ها حالاتی معنوی در مقابل شما خودنمایی می کند. از صحنه های اسارت، شقاوت دشمن بعثی را که چه بر سر مردان جاده خندق آوردند و از آزادی نبوغ یک رزمنده در انتقال گنجینه خاطراتش به کشور را می بینید.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]