تاریخ انتشار خبر: 28 اسفند 1391 - ساعت 21:56:21
زمین ناله می کند

زمین ناله می کند

در این کتاب احوال جواني بازگو ميشود كه فوق العاده نازنازي است. ‏بگونه اي كه در دوره آموزشي كه قبل ازاعزام به جبهه برگزار ميشود وهدف ازآن آماده سازي رزمندگان براي شرايط سخت منطقه است بارها اعتراض ميكند وبا مربيان درگير ميشود.

زمین ناله می کند

خاطرات محمو شیر افکن

تدوین:حسن شیردل،حسین شیر دل

نشر:سوره مهر (21 اسفند، 1389)

شابک: 978-600-175-014-4

قطع کتاب: رقعی

216 صفحه

در این کتاب  احوال جواني بازگو ميشود كه فوق العاده نازنازي است. ‏بگونه اي كه در دوره آموزشي كه قبل ازاعزام به جبهه برگزار ميشود وهدف ازآن آماده سازي رزمندگان براي شرايط سخت منطقه است بارها اعتراض ميكند وبا مربيان درگير ميشود.

به ايشان برخورده است كه چرا رزم شبانه اعلان كرده اند.آنقدر نازدارد كه پوتين را نميپوشد چون پاي آقا اذيت ميشود.لباس بسيجي نميپوشد چراكه پرزدارد و ضخيم است.

حال دراين دانشگاه انسان سازي چه براين فرد ميگذرد و چه افرادي رادر درزندگيش ميبيند و چه افق‌هايي پيش رويش گشوده ميشود كه بعداز عمليات كربلاي پنج به يكي از شاگردان امام صادق(ع) تبديل ميشودوبه كسوت روحانيت درمي آيد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]