تاریخ انتشار خبر: 29 اسفند 1391 - ساعت 23:13:52
مهتاب خین  

مهتاب خین  

مهتاب خین زندگانی سردار همدانی و سیر مبارزات و فعالیت های ایشان را قبل از انقلاب و در جنگ تحمیلی روایت می کند.

مهتاب خین

 خاطرات سردار همدانی

حسین بهزاد

فاتحان

مهتاب خین زندگانی سردار همدانی و سیر مبارزات و فعالیت های ایشان را قبل از انقلاب و در جنگ تحمیلی روایت می کند.

دو ویژگی ممتاز این کتاب یکی پرداختن به سیره دوستان شهید سردار همدانی از جمله سردار شهید مهندس محمود شهبازی است  و دیگری اطلاعات نابی از جنگ در غرب کشور است . بیشتر اطلاعات ما از جنگ تحمیلی مربوط به جبهه های جنوب است به خاطر تعداد عملیات های انجام گرفته در این مناطق و شما با مطالعه این کتاب زوایای پنهانی از جنگ در غرب کشور را مشاهده خواهید کرد.

در بخش دیگری از کتاب با مناطق عملیاتی جنوب کشور آشنا خواهید شد و زمینه های برخی از پیروزی های مهم جنگ تحمیلی را خواهید فهمید.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]