تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 01:46:18
گردان گمشده

گردان گمشده

خاطرات افسران و سربازان بعثی از جنایت های رژیم بعث و بیان رشادت های رزمندگان ایرانی از زبان آنها بخشی از ناگفته های جنگ است که کمتر به آن پرداخته شده؛ در این کتاب به گونه ای تقاص دنیایی افسران جنایت کار رژیم بعث تصویر شده است.

گردان گمشده

 سرگرد عز الدین مانع

 مترجم: محمد نبی ابراهیمی

سوره مهر

خاطرات افسران و سربازان بعثی از جنایت های رژیم بعث و بیان رشادت های رزمندگان ایرانی از زبان آنها بخشی از ناگفته های جنگ است که کمتر به آن پرداخته شده است.

 

در این کتاب به گونه ای تقاص دنیایی افسران جنایت کار رژیم بعث تصویر شده است. این گردان مستقر در حوالی خرمشهر با ضربات سهمگینی مواجه می شود که کاملا ناگهانی به نظرمی رسد، اما پس از ادامه این ضربات و با جدی شدن این تهدید به دنبال راه علاجی برای آن می گردد که با گروهی از رزمندگان شجاع ایرانی مواجه می شود. آخرین حلقه به دست آمده، صحنه پایانی خاطرات و شروع دردِ سری تازه برای بعثی هاست.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]