تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 00:54:23
نور الدین پسر ایران   

نور الدین پسر ایران   

کتاب نورالدین پسر ایران خاطرات جانباز سرافراز سید نورالدین عافی است.در این کتاب با حوادث مختلفی که برای نورالدین پیش آمده از صغر سن تا بار ها جانبازی مواجه می شوید.

نور الدین پسر ایران

موسی غیور، معصومه سپهری

سوره مهر

خاطرات رزمندگان دفاع مقدس گنج های دست یافتنی مانده در اعماق دل های مجاهدان است که هر از گاهی کشف می شوند وبه نمایش در می آیند.

کتاب نورالدین پسر ایران خاطرات جانباز سرافراز سید نورالدین عافی است که با نگارش سرکارخانم سپهری چاپ شده است.

در این کتاب با حوادث مختلفی که برای نورالدین پیش آمده از صغر سن تا بار ها جانبازی مواجه می شوید.

از ویژگی های این کتاب حفظ بیان شیرین راوی با هنر نویسنده، بیان تمام مسائل بدون پرده پوشی، صداقت در بیان تمام حوادث و پرهیز از تقدس پردازی است. به اضافه اینکه راوی در اکثر مناطق جنگی و عملیات ها از غرب تا جنوب حضور داشته است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]