تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 01:03:09
ویرانی دروازه های شرقی

ویرانی دروازه های شرقی

این کتاب به جهت سوابق و جایگاه سازمانی نویسنده آن در استخبارات ارتش عراق از جمله مهم ترین منابع موجود است.بحث کتاب در رابطه با کشور عراق، جنگ با ایران، اشغال کویت و حرکت های مردمی مخالفان صدام است .

ویرانی دروازه های شرقی

 ژنرال وفیق السامرایی

نشر مرکز تحقیقات جنگ

نگاه به جنگ ایران و عراق از منظر دشمن یکی از جنبه های قابل پردازش دفاع مقدس می باشد. این کتاب به جهت سوابق و جایگاه سازمانی نویسنده آن در استخبارات ارتش عراق از جمله مهم ترین منابع موجود است.

با در نظر گرفتن این مطلب که بحث کتاب در رابطه با کشور عراق، جنگ با ایران، اشغال کویت و حرکت های مردمی مخالفان صدام است در بخش مورد نظر ما اطلاعات خوبی برای انتقال دارد.

در رابطه با جنگ ایران و عراق با مطرح کردن لابی های موجود در کمک رسانی نظامی و غیر نظامی به رژیم صدام و به امکانات اطلاعاتی که آمریکا در اختیار ارتش صدام قرار داد اشاره می کند و در ادامه با اشاره به خسارت های وارده به منابع عراق و از بین بردن یکپارچگی ملت عراق تنها راه موجود را براندازی خونین این طاغوت می داند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]