تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 02:06:36
یکشنبه آخر

یکشنبه آخر

کتاب یک شنبه آخر، خاطرات و دست نوشته های روزانه خانم رامهرمزی از دوران جنگ تحمیلی است که توسط خود ایشان بازنویسی و نگارش یافته است.

یکشنبه آخر

معصومه رامهرزی

انتشارات سوره مهر

بانوان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع چه در عرصه های جهادی و چه در عرصه های امدادی سهم بسزایی در دفاع مقدس داشته اند.

کتاب یک شنبه آخر، خاطرات و دست نوشته های روزانه خانم رامهرمزی از دوران جنگ تحمیلی است که توسط خود ایشان بازنویسی و نگارش یافته است.

 

 

این کتاب به شرح خاطرات ایشان از شروع حمله سراسری عراق به ایران تا پایان جنگ را روایت می کند. در این میانه شما با صحنه های زیبایی همچون توصیف شهادت برادر ایشان روبرو می شوید.

 

از مهم ترین ویژگی های این کتاب دقت در جزئیات حوادث است.

 

 

سوره مهر

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]