تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 01:18:17
جنایت های ما در خرمشهر

جنایت های ما در خرمشهر

این کتاب حاوی اعترافات بسیار مهمی از افسران عراقی است که از شروع اشغال خرمشهر از ابتدای حادثه تا پایان آن گوشه ای از جنایات خویش را باز گو میکنند.

جنایت های ما در خرمشهر

خاطرات افسران عراقی از جنگ خرمشهر

محمد نبی ابراهیمی

چاپ چهارم

شمارگان2000

1390

نشر سوره مهر

این کتاب حاوی اعترافات بسیار مهمی از افسران عراقی است که از شروع اشغال خرمشهر از ابتدای حادثه تا پایان آن گوشه ای از جنایات خویش را باز گو میکنند.این افسران طی گذشت ایام در خرمشهر بوده اند وجنایت هایشان را از شب اشغال خرمشهر وروزهای پس از آن نقل کرده اند.جنایت هایی که با موافقت ضمنی فرمانده ای کل عراق صورت می گرفت.

انفجار ایستگاه فشار قوی برق،قتل عام خانواده ها،انهدام یک کارخانه،سرقت خودروها و تعدی به نوامیس مردم، برخی از جنایات این افسران در خرمشهر است..

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]