تاریخ انتشار خبر: 06 فروردين 1392 - ساعت 02:24:19
نیمه پنهان ماه ج 1

نیمه پنهان ماه ج 1

این کتاب روایتی است از همسر او که شیفته رفتار ساده و بی تجمل چمران شده و همین روحیه، چمران را برای او به یک مرد جذاب تبدیل کرده است. بهره گیری از خاطرات بسیار کوتاه در این کتاب مطالعه آن را سهل و آسان نموده است.

نیمه پنهان ماه ج 1

چمران به روایت همسر شهید

روایت فتح

اهمیت مطالعه درمورد شهید چمران بر میگردد به این که دانشمندی با پشت پا زدن به همه ی امکانات مادی و رفاهی عازم لبنان میشود تا به آرمان هایش برسد.

 

این کتاب روایتی است از همسر او که شیفته رفتار ساده و بی تجمل چمران شده و همین روحیه، چمران را برای او به یک مرد جذاب تبدیل کرده است. بهره گیری از خاطرات بسیار کوتاه در این کتاب مطالعه آن را سهل و آسان نموده است.

 

تاکنون از این مجموعه 14 جلد به چاپ رسیده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]