تاریخ انتشار خبر: 09 فروردين 1392 - ساعت 10:33:22
پرتوی از خورشید 

پرتوی از خورشید 

خواننده پس از مطالعة این اثر تازه متوجه می‌شود که چگونه رهبر ایران اسلامی مؤلفه‌های اساسی یک رهبر دینی را دارد و چگونه برخی خصیصه‌های منفی که صاحب منصبان دنیایی مبتلا به آن‌ها می‌شوند در ايشان يافت نمي‌شود.

پرتوی از خورشید

علی شیرازی

مؤسسه بوستان کتاب قم

204 صفحه

شناخت ابعاد گوناگون شخصیتی مردان بزرگ تاریخ کار چندان ساده‌ای نیست، به خصوص وقتی که خودشان هم تلاش در گمنامی داشته باشند. این شخصیت‌های فرزانه را باید از نگاه دیگرانی شناخت که بیشتر با وی ارتباط داشته‌اند و هر یک در حد خود توانسته‌اند بُعدی از ابعاد وجود او را بشناسند. تنها از اين طريق مي‌توان شناختی هر چند اجمالی از آنان به دست آورد.

 

مؤلف این کتاب بر این اساس به سراغ بزرگانی رفته است که هر یک در زمینه‌ای خاص با مقام معظم رهبری، به عنوان یک شخصیت جامع‌الاطراف، ارتباط داشته‌اند. حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر وی در جمع‌آوری خاطرات مجموعة نسبتاً مطلوبی است که در 16 سرفصل اصلی جمع‌آوری شده است. خواننده پس از مطالعة این اثر تازه متوجه می‌شود که چگونه رهبر ایران اسلامی مؤلفه‌های اساسی یک رهبر دینی را دارد و چگونه برخی خصیصه‌های منفی که صاحب منصبان دنیایی مبتلا به آن‌ها می‌شوند در ايشان يافت نمي‌شود.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]