تاریخ انتشار خبر: 09 فروردين 1392 - ساعت 10:36:10
دغدغه‌های فرهنگی

دغدغه‌های فرهنگی

در این کتاب پس از بیان سه محور اساسی «منشأ انقلاب اسلامی»، «فرهنگ و هنر ایران و انقلاب» و «جریان روشن‌فکریِ بیمار»، به تهدیدات، توقعات و نتیجه‌گیری می‌رسیم. سیر این فصول بر اساس سیری است که در صحبت محوری تنظیم شده و ترتیب آن به هم نخورده است.

دغدغه‌های فرهنگی

مرکز صهبا

272 صفحه

دغدغة ابتدايی تدوین این کتاب با یکی از سخنرانی‌های مهم مقام معظم رهبری در سال 1373 شکل گرفت. پس از آن سخنرانی، که شامل مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان در حوزة فرهنگ بود، تدوین‌گران این اثر با گردآوری مجموع دیدگاه‌های ایشان بیانات آن سخنرانی را متن اصلی قرار داده‌اند و دیدگاه‌هاي ديگر ايشان را در تشريح آن آورده‌اند و حاصل آن را در کتاب حاضر ارائه كرده‌اند. این خصوصیت که «شرح مزجی» نام دارد مؤلفة متمایز این اثر است.

 

در این کتاب پس از بیان سه محور اساسی «منشأ انقلاب اسلامی»، «فرهنگ و هنر ایران و انقلاب» و «جریان روشن‌فکریِ بیمار»، به تهدیدات، توقعات و نتیجه‌گیری می‌رسیم. سیر این فصول بر اساس سیری است که در صحبت محوری تنظیم شده و ترتیب آن به هم نخورده است.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]