تاریخ انتشار خبر: 09 فروردين 1392 - ساعت 10:41:14
معارف انقلاب

معارف انقلاب

کتاب معارف انقلاب که بیش از 400 فراز از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری را شامل می‌شود حاصل پژوهش میدانی وسیعی است که در رابطه با سخنان گذشتة ایشان صورت گرفته و به صورت کاملاً منسجم در اختیار نسل سوم انقلاب قرار گرفته است.

معارف انقلاب

علیرضا مختارپور قهرودی

مرکز نشر انقلاب اسلامی

1050 صفحه

ماهیت، اصول و محكمات و تمام چيزهايي را كه در رابطه با انقلاب اسلاميِ ایران لازم است بدانيم باید از کسی شنید که نه تنها خودش از ابتدای حرکت در این مسیر بوده، بلکه همواره به عنوان یکی از رهبران اصلی این نهضت بزرگ تاریخی ایفاي نقش می‌کرده است و پس از آن هم سال‌هاست كه هدایت اين انقلاب را بر عهده دارد.

 

کتاب معارف انقلاب که بیش از 400 فراز از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری را شامل می‌شود حاصل پژوهش میدانی وسیعی است که در رابطه با سخنان گذشتة ایشان صورت گرفته و به صورت کاملاً منسجم در اختیار نسل سوم انقلاب قرار گرفته است. دستاوردها، آثار و بركات، اركان و پیام‌های انقلاب، توطئه‌هاي رنگارنگ دشمنان در به انحراف كشیدن و نابودی انقلاب و... از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این کتاب است که در 1049 صفحه به چاپ رسيده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]