تاریخ انتشار خبر: 09 فروردين 1392 - ساعت 10:46:46
 بصیرت و استقامت

بصیرت و استقامت

اين كتاب به مناسبت اولين سالگرد نماز جمعة ماندگار 29 خرداد 88 توسط مؤسسة جهادی منتشر شده و حاصل همة تعالیمی است که معلم راهِ انقلاب در بیش از 35 سال گذشته ارائه داده است.

 بصیرت و استقامت

مؤسسه جهادی صهبا

153 صفحه

اين كتاب به مناسبت اولين سالگرد نماز جمعة ماندگار 29 خرداد 88 توسط مؤسسة جهادی منتشر شده و حاصل همة تعالیمی است که معلم راهِ انقلاب در بیش از 35 سال گذشته ارائه داده است. معلمی که هم راه رفتن و هم راه پیدا کردن را میآموزد. او لازمة راه پیدا کردن را داشتن قطبنما و نورافکن میداند و تلاش میکند موضوع بصيرت را تبیین کند.

 

 

او تنها به این مسئله قناعت نمیکند. ماندن در راه هم به اندازة پیدا کردن راه اهمیت دارد. این معلم بزرگوار استقامت را هم تبیین میکند.

 

اما این معلم دلسوز باز هم نگران است، چرا که می‌داند در این راه چه خطرها، بلاها و فتنه‌هایی در پیش است. او فتنه‌ها را هم به ما هشدار می‌دهد. این هشدارها تحت عنوان ضمیمه در بخش پایانی کتاب مطرح شده‌اند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]