تاریخ انتشار خبر: 11 فروردين 1392 - ساعت 22:08:09
شاه بی شین

شاه بی شین

زندگی آخرین شاه ایران به روایت داستان. آنهم با راوی اول شخص. داستان با بیماری شاه آغاز می شود و سپس با نگاهی به گذشته ،کودکی تا مرگ محمد رضای پهلوی را حکایت می کند.

زندگی آخرین شاه ایران به روایت داستان. آنهم با راوی اول شخص. داستان با بیماری شاه آغاز می شود و سپس با نگاهی به گذشته ،کودکی تا مرگ محمد رضای پهلوی را حکایت می کند. این داستان فقط یک روایت ساده و صرف نیست بلکه حکایت از نگاه شاه به زن و جامعه و دنیا نیز هست. داستان زندگی مردی که در طول زندگی همه چیز دارد اما در زمان بیماری و مرگ هیچ ندارد.  به قول رضا امیرخانی این رمان توانسته حقارت یک انسان مقام‌گرا را در روند از دست دادن مقام به تصویر کشد.

 

نوشتن از زندگی شاه برای آنکه امروز در انقلاب می زید حرکت بر لبه تیغ است.  چرا که اصل مهم در روایت زندگی در غالب یک داستان عدم جانبداری است. کاظم مزینانی انتخاب کرده است تا روی لبه تیغ قدمی استوار بردارد و الحق از پس این مهم نیز برآمده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]