تاریخ انتشار خبر: 11 فروردين 1392 - ساعت 22:09:17
شاهنشاه در کوچه دلگشا 

شاهنشاه در کوچه دلگشا 

وقایع تاریخ معاصر ایران و بالاخص کودتای 28 مرداد و عملیات آژاکس دستمایه علومی برای رمان است. نگاه همراه با ترس و طنز به این ماجرا از ویژگی‌های مهم رمان شاهنشاه در کوچه دلگشا به شمار می رود.

شاهنشاه در کوچه دلگشا

محمد علی علومی

سوره مهر

552صفحه

به شاه خبر می دهند که انگلستان قصد کودتا دارد و می خواهد سلسله جدیدی را حاکم کند. شاه به سبک شاه عباسی با لباس مبدل به کرمان می رود چرا که آنجا یکی از مراکز قدیمی نفوذ استعمار بریتانیا و مقر پلیس جنوب بوده است...

 

وقایع تاریخ معاصر ایران و بالاخص کودتای 28 مرداد و عملیات آژاکس  دستمایه علومی برای رمان است. نگاه همراه با ترس و طنز به این ماجرا از ویژگی‌های مهم رمان شاهنشاه در کوچه دلگشا به شمار می رود.

 

 

"به آن آبجیت بگو پایش را از تو کفش ما دربیاورد و الا شکمش را سفره می کنم؛ قاچاق هرویین جنوب ایتالیا در انحصار من است؛ قرار بر این بوده که جنس ایران و ترکیه و آن طرف اروپا مال او باشد و این طرفش مال من، حال شنفته ام آبجی خانمت پشت سر ما کرکر می خواند و خیالاتی دارد."

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]