تاریخ انتشار خبر: 11 فروردين 1392 - ساعت 22:10:34
گل سنگ

گل سنگ

گل سنگ رماني با مضمون انقلاب از سيد هاشم حسيني است. داستان در مورد جواني ساده دل شهرستاني به نام نبي است كه در بازار تهران به عنوان باربر مشغول كار است.

گل سنگ رماني با مضمون انقلاب از سيد هاشم حسيني است. داستان در مورد جواني ساده دل شهرستاني به نام نبي است كه در بازار تهران به عنوان باربر مشغول كار است.

 

نبي پالاني به دوش انداخته و بار جابه جا مي‌كند. اما در واقع او درون پالان محفظه اي تعبيه كرده و اعلاميه هاي انقلابي را در بازار پخش مي كند و در اختيار افراد معتمد قرار مي دهد.تا اینکه ساواک از توزیع مخفیانه اعلامیه در بازار مطلع می شودو....
 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]