تاریخ انتشار خبر: 17 فروردين 1392 - ساعت 23:27:40
ازبه 

ازبه 

داستان خلبان جانبازی با نام مشکات که در یک عملیات هوایی دو پایش را از دست داده است و دیگر به او اجازه پرواز نمی دهند؛ او از این کنارگذاشته شدن افسرده شده است...

ازبه

رضاامیرخانی

نیستان

چاپ13

1390

نامه ای از همسر سرهنگ خلبان مرتضی مشکات به سرگرد خلبان تیموری، سرآغاز نامه نگاریهایی است که رمان "از به" را شکل داده اند. داستان خلبان جانبازی با نام مشکات که در یک عملیات هوایی دو پایش را از دست داده است و دیگر به او اجازه پرواز نمی دهند؛  او از این کنارگذاشته شدن افسرده شده است...

در طول داستان نامه هایی رد و بدل می شود و در هر کدام از آن نامه ها ازها و به ها تغییر می کنند. زیباترین نامه این رمان نامه ای است از  فرانک دختری هشت ساله که در سال های جنگ پدر و مادرش را از دست می دهد و در نامه ای به سرهنگ مرتضی مشکات، او را مقصر میداند که نتوانسته هواپیمای دشمن را مهار کند و ...

رمان از به امیرخانی غریب ترین داستان اوست که زیبایی آن علاوه بر شیوه روایت و قلم شیرین او ، در خود داستان نیز نهفته است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]