تاریخ انتشار خبر: 17 فروردين 1392 - ساعت 23:29:52
پرسه در خاک غریبه

پرسه در خاک غریبه

این اثر درباره سرنوشت گروهی است که در کردستان عراق برای نجات مردم عملیات کرده اند و دست بر قضا در آن شکست می خورند.

پرسه در خاک غریبه

احمد دهقان

نشر نیستان

236صفحه

چاپ اول

1388

احمد دهقان دیگر خود را با عنوان نویسنده جنگ معرفی کرده است. او که جنگ را از نزدیک لمس کرده است در نوشته هایش هم توانسته دیده هایش را به خوبی به تصویر بکشد . البته این نکته ضروری است که او امروز دیگر در لابلای داستانش یک تصویرگر صرف نیست و نگاه و نظراتش را درغالب این داستانها با مخاطب در میان می گذارد.

او خود معتقد است که که این اثر یکی از مهمترین کارهای من است. این اثر درباره سرنوشت گروهی است که در کردستان عراق برای نجات مردم  عملیات کرده اند و دست بر قضا در آن شکست می خورند.

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]