تاریخ انتشار خبر: 18 فروردين 1392 - ساعت 01:34:50
شطرنج با ماشین قیامت 

شطرنج با ماشین قیامت 

احمدزاده در رمان شطرنج با ماشین قیامت سه روز از ایام دلهره‌آور محاصره‌ی خرمشهر توسط نیروهای عراقی را با زبانی داستانی روایت کرده است.

شطرنج با ماشین قیامت

حبیب احمد زاده

سوره مهر

360صفحه

احمدزاده در رمان شطرنج با ماشین قیامت سه روز از ایام دلهره‌آور محاصره‌ی خرمشهر توسط نیروهای عراقی را با زبانی داستانی روایت کرده است. شخصیت اصلی داستان این رمان یک رزمنده‌ی ‌بسیجی جوان‌ است که در عملیاتی محرمانه برای یافتن محل استقرار رادار فرانسوی سامبلین، به واسطه‌ی هم‌رزمش پرویز با افراد و شخصیت‌‌هایی درگیر می‌شود.

 

 

طی سه روز به دنبال پیچیدگی‌هایی که در سیر داستانی می‌بینیم، او آرامش کاری خود را از دست می‌دهد و مجبور است هم مسئول پخش غذا باشد هم به چند آدم غیر معمول که در شهر پناه گرفته‌اند، رسیدگی کند و هم به عنوان دیده‌بان برای عملیات خاصی که در پیش است، بیش‌تر از قبل دیده‌بانی کند. هدف عملیات ناکارآمد کردن سیستم رادار جدید عراقی‌ست. در این داستان شخصیت‌های مختلفی دیده می‌شوند که هر‌کدام عقاید و ادیان مختلف دارند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]