تاریخ انتشار خبر: 20 فروردين 1392 - ساعت 00:38:03
انجمن مخفی

انجمن مخفی

شخصیت اصلی و راوی داستان شخصی است به نام بها ، دکتری که به تازگی پس از گذراندن تحصیلاتش از فرنگ برگشته است. او به دستور میرزا که از مریدان شیخ فضل الله است به مدرسه خان می رود تا بیماران را در آنجا مدوا کند...

انجمن مخفی

احمد شاکری

مرکزاسناد

472صفحه

چاپ دوم

1387

شخصیت اصلی و راوی داستان شخصی است به نام بها ، دکتری که به تازگی پس از گذراندن تحصیلاتش از فرنگ برگشته است. او به دستور میرزا که از مریدان شیخ فضل الله است به مدرسه خان می رود تا بیماران را در آنجا مدوا کند.

اما آقاجان که از اعضای انجمن مخفی است و از مخالفان میرزا ، با رفتن بها به مدرسه خان مخالفت می کند. مدرسه خان دارای وقفنامه ای است از یحیای مکی که بسیار رمز آلود است و تفسیرهای مختلفی از آن شده است.میرزا نیز از آن تفسیر خاص دارد. بها قصد رازگشایی از این وقفنامه را دارد...

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]