تاریخ انتشار خبر: 20 فروردين 1392 - ساعت 02:40:19
برجاده های آبی سرخ 

برجاده های آبی سرخ 

برجاده های آبی سرخ " داستان مبارزات ضد استعماری مردم جنوب است که در آن هم عشق دیده می شود ، هم سیاست و هم وطن پرستی.

برجاده های آبی سرخ

نادر ابراهیمی

نشر روزبهان

3جلدی

برای پرنده ای که عاشق نباشد، دنیا با همه وسعتش، قفس است؛ برای پرنده ای که عاشق باشد، حتی، قفس به گستردگی دنیاست».

رمان " برجاده های آبی سرخ " بر اساس شخصیت واقعی " میرمهنای دوغابی" از قهرمانان خطه جنوب به نگارش درآمد.  او کسی است که در سالهای ابتدایی قرن دهم هجری، بر اساس احساس وظیفه و بدون این که از کسی به وی دستورداده شود به حفاظت از مرزهای دریایی ایران در برابر هجوم هلندی ها می پردازد.

 

 

برجاده های آبی سرخ " داستان مبارزات ضد استعماری مردم جنوب است که در آن هم عشق دیده می شود ، هم سیاست و هم وطن پرستی.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]