تاریخ انتشار خبر: 20 فروردين 1392 - ساعت 00:41:42
بی وتن 

بی وتن 

داستان او هم داستان غریبی است. ارمیای جبهه رفته در سودای عشق آرمیتای آمریکایی شده، در یک روز آفتابی و در بهشت زهرا دل از کف می‌دهد و بار سفر به ینگه دنیا را می‌بندد تا...

بی وتن

رضا امیرخانی

نشر علم

480صف

چاپ 9

1389

رضا امیرخانی اهل سفر است و سفر را برای داستان نویسی بهترین راه می داند. سفر برای او یک وسیله برای رسیدن به ایده های ناب و درخشان است. سفر او به قلب آمریکا و زندگی 1 سال و نیمی اش در آنجا او را به رمانی رسانده است که در دهه 80 جزئ پر فروشترین رمانها بوده است.

داستان او هم داستان غریبی است. ارمیای جبهه رفته در سودای عشق آرمیتای آمریکایی شده، در یک روز آفتابی و در بهشت زهرا دل از کف می‌دهد و بار سفر به ینگه دنیا را می‌بندد تا...

از زیباترین قسمتهای رمان، دعوای بین ذهن مدرن و ذهن سنتی ارمیا است که در ذهن مخاطب به خوبی جا می گیرد و امیرخانی با این تمهید اندیشیده شده، ارمیای آرمانگرا و سنتی را تا قلب دنیای مدرن می برد و مخاطب ایرانی را به نظاره فرا می خواند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]