تاریخ انتشار خبر: 20 فروردين 1392 - ساعت 02:43:56
حافظ هفت  

حافظ هفت  

به خلاف دیگر سفرنامه هایی که در مورد سفراست و حالت مستند دارد این سفرنامه در قالب رمان نوشته شده است. صحرایی برای مطرح کردن سخنان برخی از اقشار خاکستری جامعه نویسنده ای مسیحی را وارد این رمان کرده است تا بواسطه او برخی از این دغدغه ها مطرح گردد.

حافظ هفت

اکبرصحرایی

سوره مهر

به خلاف دیگر سفرنامه هایی که در مورد سفراست و حالت مستند دارد این سفرنامه در قالب رمان نوشته شده است. صحرایی برای مطرح کردن سخنان برخی از اقشار خاکستری جامعه نویسنده ای مسیحی را وارد این رمان کرده است تا بواسطه او  برخی از این دغدغه ها مطرح گردد.

 

البته نویسنده بدنبال جواب دادن به این سوالات نیست ولی توصیف طبیعی فضاهای این سفر پاسخ بسیاری از این سوالات را می دهد.

 

تلاش شده در هر روز این سفر مهمترین سخنان رهبر در متن داستان بیاید تا مخاطب در جریان صحبتهای رهبر در این سفر قرار گیرد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]