تاریخ انتشار خبر: 20 فروردين 1392 - ساعت 02:45:55
دیلماج  

دیلماج  

از رمان‌های جذاب تاریخی که در چند صفحه اول کتاب گمان می کنی که با یک کتاب مستند تاریخی مواجهی.هر قدر صفحات بیشتر ورق می کند تازه متوجه هنر نمایی نویسنده کتاب میشوی ..در دیلماج سفری آغاز میشود به سالهای حکومت قاجار وایام منتهی به دوره مشروطه.

دیلماج

حمیدرضا شاه آبادی

نشر افق

از رمان‌های جذاب تاریخی  که در چند صفحه اول کتاب گمان می کنی که با یک کتاب مستند تاریخی مواجهی.هر قدر صفحات بیشتر ورق می کند تازه متوجه هنر نمایی نویسنده کتاب میشوی ..در دیلماج  سفری آغاز میشود به سالهای حکومت قاجار وایام منتهی به دوره مشروطه.

 

داستان در مورد فردی به نام میرزا یوسف است که در مورد او روایت های گوناگونی مطرح شده است.در مذمت ومدحت او سخنان گوناگونی  گفته اند..

 

به بهانه سفر میرزا یوسف به فرنگ داستان به شخصیت میرزا ملکم خان گره میخورد و...

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]