تاریخ انتشار خبر: 20 فروردين 1392 - ساعت 00:46:53
طوفان دیگری در راه است   

طوفان دیگری در راه است   

...زینت برای رشد و تحصیل کمال فداکاریها می کند تا اینکه کمال را برای ادامه تحصیل به آمریکا می فرستد. کمال در آنجا با شهید چمران آشنا می شود...

طوفان دیگری در راه است

سید مهدی شجاعی

نیستان

404صفحه

چاپ8

1389

داستانی در مورد زینت السادات ، رقاصه ی معروف دوران پهلوی که شبی در میان مجلس رقص یکی از درباریان با کمال ، معشوقه نوجوانش، فرار می کند. به روستایی پناه برده و با کمال زندگی جدیدی را آغاز می کند . کمال را به عقد خادمه اش در می آورد و کمال نیز او را به مادری می پذیرد. زینت برای رشد و تحصیل کمال فداکاریها می کند تا اینکه کمال را برای ادامه تحصیل به آمریکا می فرستد. کمال در آنجا با شهید چمران آشنا می شود

زینت السادات که بعدها با پدر کمال روبرو می شود داستان کمال را برای او تعریف می کند. قسمت برگزیده در ابتدای این متن بخشی از تعریف های زینت برای پدر کمال است. این داستان سبب تحول در حاج امین ، پدر کمال ، نیز می شود.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]