تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 02:03:01
امامت در بینش اسلامی 

امامت در بینش اسلامی 

در اين اثر به تبیین جايگاه امامت در تفکر اسلامی و طرح مسئلة وجوب امامت در فرقه‌هاي مختلف کلامي اسلامي پرداخته شده است.

امامت در بینش اسلامی

علي رباني گلپايگاني

 مؤسسة بوستان كتاب

ايهام‌ها در مسئلة امامت زمينه‌ساز نزاع‌هاي غير‌منطقي می‌شود. تلاش شده است این اثر در پرتو گفتمان منطقي، عالمانه و منصفانه بستری مناسب برای تقريب ميان مذاهب اسلامي ایجاد نماید.

 

در اين اثر به تبیین جايگاه امامت در تفکر اسلامی و طرح مسئلة وجوب امامت در فرقه‌هاي مختلف کلامي اسلامي پرداخته شده است.

 

بررسی عصمت امام از دو منظر خرد و قرآن و تبیین فلسفة امامت از منظر روایات در کنار طرح مسئلة رابطه با فلسفة خلقت از نقاط برجستة این پژوهش می‌باشد.

 

لزوم نص در تعيين امام و بررسي دو نظرية انتخاب در مکتب شیعه و نظرية انتصاب در مکتب صحابه بررسی‌های پایانی این نوشتار هستند.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]