تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 01:12:46
انیس الموحدین (آموزش اصول دین) 

انیس الموحدین (آموزش اصول دین) 

کتاب انیس الموحدین نوشتة ملا محمدمهدی بن ابی‌ذر بن حاج محمد نراقی (1209 هـ.) می‌باشد. ایشان تألیفات زیادی در رشته‌های متنوع علمی همانند فقه، اصول، فلسفه، کلام، اخلاق، تاریخ، ادبیات، ریاضی و هیأت دارند.

انیس الموحدین (آموزش اصول دین)

ملا محمدمهدی نراقی

 پیام مهدی

کتاب انیس الموحدین نوشتة ملا محمدمهدی بن ابی‌ذر بن حاج محمد نراقی (1209 هـ.) می‌باشد. ایشان تألیفات زیادی در رشته‌های متنوع علمی همانند فقه، اصول، فلسفه، کلام، اخلاق، تاریخ، ادبیات، ریاضی و هیأت دارند.

 

هدف اول نراقی از تألیف این کتاب آشنایی شیعه با مسائل اعتقادی به شیوه¬ای استدلالی و برهانی می‌باشد تا این مسائل را از روی تقلید نپذیرفته باشند.

 

اثبات اصول دین ناظر بر مباحث علم کلام از برتری‌هاي این کتاب است که با متنی روان و ساده تألیفی فراخور استفادة عموم ارائه داده است.

 

این کتاب در پنج باب بر اساس اصول دین تنظیم شده است. البته حجم عمدة این کتاب در رابطه با مسئلة امامت می‌باشد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]