تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 02:14:36
پرسمان قرآنی جبر و اختیار 

پرسمان قرآنی جبر و اختیار 

یکی از موضوع‌های مهم معرفتی که ذهن بشر را در طول تاریخ به خود مشغول کرده جبر و اختیار است. این اثر از سری مجموعه‌هایی است که در رابطه با مطالبه‌های علمی دانشجویان در مباحث معرفتیِ دین تدوین شده است و به بررسی مسئلة جبر و اختیار و قضا و قدر می‌پردازد.

پرسمان قرآنی جبر و اختیار

علي كرجي

 نشر جمال

یکی از موضوع‌های مهم معرفتی که ذهن بشر را در طول تاریخ به خود مشغول کرده جبر و اختیار است. این اثر از سری مجموعه‌هایی است که در رابطه با مطالبه‌های علمی دانشجویان در مباحث معرفتیِ دین تدوین شده است و به بررسی مسئلة جبر و اختیار و قضا و قدر می‌پردازد.

 

بخش اول پیرامون جبر و اختیار مسائلی را همچون اقسام جبر و توحید افعالی مطرح کرده است. نويسنده در اين بخش به مسئلة مهم ریشه‌ها و زمینه‌های جبرپنداری توجه كرده است تا راهگشا برای پاسخ‌گویی به برخی شبهات در این زمینه باشد.

 

بررسی قضا و قدر علمی و عینی، قسمت و شانس و وراثت و عوامل محیطی از مسائلی است که پیرامون قضا و قدر در بخش دوم مطرح شده است.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]