تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 01:15:37
جبر و اختیار (بحث‌های آیت‌‌الله جعفر سبحانی) 

جبر و اختیار (بحث‌های آیت‌‌الله جعفر سبحانی) 

بررسی جبر و اختیار محور اصلی این نوشتار است. مؤلف با بحثی مبسوط تمام وجوه این مسئله را مورد پژوهش قرار داده است. سیر تطورات تاریخی این اندیشه همراه با بررسی نگرش‌های سه‌گانه پیرامون این مسئله و نقد و تحلیل هر یک از این دیدگاه‌ها از عمده مباحث مطرح‌شده در این اثر می‌باشد.

جبر و اختیار (بحث‌های آیت‌‌الله جعفر سبحانی)

علی ربانی گلپایگانی

 مؤسسة امام صادق (ع)

بررسی جبر و اختیار محور اصلی این نوشتار است. مؤلف با بحثی مبسوط تمام وجوه این مسئله را مورد پژوهش قرار داده است. سیر تطورات تاریخی این اندیشه همراه با بررسی نگرش‌های سه‌گانه پیرامون این مسئله و نقد و تحلیل هر یک از این دیدگاه‌ها از عمده مباحث مطرح‌شده در این اثر می‌باشد.

طرح مباحث مرتبط با این مسئله همچون اراده و علم پیشین، قضا و قدر و... از لازماتي است که سبب توجه به این نوع آثار می‌گردد.

 

پاسخ به سؤالات مهم در این زمینه با توجه به مبانی فلسفی و کلامی باعث می‌شود این اثر در ارائة مطالب اتقان لازم را دارا باشد.

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]