تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 01:17:56
غیب آگاهی سوم 

غیب آگاهی سوم 

بررسی مسئلة علم امام در آیات قرآنی و بررسی آن در آیات متعدد و بیان اخبار غیبی که از پیامبر (ص) و ائمه (ع) منقول است دو محور اساسی این اثر را تشكيل مي‌دهد.

غیب آگاهی سوم

جعفر سبحانی

 مؤسسة امام صادق

معرفتی که از آبشخور علم امام پدیدار می‌شود از جنس همان معرفتی است که توسط وحی حاصل می‌شود. از این رو برای پرداختن به مسئلة علم الهی بایستی پیرامون وحی نیز بحث کرد. همين موضوع سبب شده است تا نخستین فصل این اثر دربارة اقسام شناخت‌ها و اقسام وحی باشد.

بررسی مسئلة علم امام در آیات قرآنی و بررسی آن در آیات متعدد و بیان اخبار غیبی که از پیامبر (ص) و ائمه (ع) منقول است دو محور اساسی این اثر را تشكيل مي‌دهد.

عنوان‌گذاری در این کتاب در قالب‌هایی نو و ابتکاری البته توأم با بار معرفتی صورت گرفته است. اين موضوع در کنار نثر روان سبب جذابیت اين اثر برای نسل جوان می‌شود.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]