تاریخ انتشار خبر: 28 فروردين 1392 - ساعت 02:20:25
معارف قرآن: خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی (مشکات) 

معارف قرآن: خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی (مشکات) 

بررسی مطالب عقیدتی با رویکردهای تفسیری و برداشت‌های قرآنی از برجستگی‌های این اثر است که سبب می‌شود مطالب این کتاب در هندسه‌ای جدید تدوین گردد و مورد توجه بسیاری از دانش‌طلبان قرار گيرد.

معارف قرآن: خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی (مشکات)

محمدتقی مصباح یزدی

 مؤسسة امام خمینی (ره)

بررسی مطالب عقیدتی با رویکردهای تفسیری و برداشت‌های قرآنی از برجستگی‌های این اثر است که سبب می‌شود مطالب این کتاب در هندسه‌ای جدید تدوین گردد و مورد توجه بسیاری از دانش‌طلبان قرار گيرد.

ارتباط بین مباحث و نظم منطقی بین آن‌ها برای اذهان توانی ایجاد می‌نماید تا پذيراي اندیشه‌ای جهت‌دار در هندسة معرفتی دین باشند.

 

بررسی مباحث کیهان‌شناسی در کنار مباحث خداشناسی راهی نو در مباحث اعتقادی است که توانسته است جهان‌بینی توحیدی را با بررسی جهان آفرینش میسر سازد. اين امر باعث تولید نگرشی جدید در این عرصة پژوهشی می‌شود.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]