تاریخ انتشار خبر: 07 تير 1392 - ساعت 16:43:08
کتابهایی درباره سلفیان بدعت گذار

کتابهایی درباره سلفیان بدعت گذار

بسته پیشنهادی درباره سلفیه است که مطالعه آن خالی از لطف نیست و مخاطب را ابعاد مختلف فکری این جریان آشنا می‌سازد.

1.ماضی استمراری

سعیدزاهدی

نشرعابد

کتاب حاضر درباره‌ی تاریخ و عقاید سلفی‌ها در جهان اسلام از وهابیت تا القاعده نوشته شده است. در این راستا ابتدا نحوه شکل‌گیری ایده اولیه سلفی‌گری در میان اهل سنت توضیح داده شده و سپس از آغاز سلفی‌گری در عربستان و بنیان‌ها و بنیان‌گذاران وهابیت سخن به میان آمده است. آن گاه نحوه‌ی رشد گرایش‌های سلفی در شبه قاره هند و نیز در پاکستان و مصر به طور ویژه «اخوان المسلمین» شرح داده شده و در ادامه اوضاع سلفی‌ها در دوران اخیر بررسی گردیده است. در پایان نحوه هم گرایی سلفی‌های سه گوشه جهان اسلام تشریح و درباره مهم‌ترین گروه‌های سلفی دوران معاصر یعنی «طالبان » و «القاعده» اطلاعاتی ارائه شده است. 
2 - در جهان امروز، دین دارائی که خواستار بازگشت به دوران طلایی گذشته شان باشند هم میان مسلمانان بسیاراند هم میان یهودی ها و مسیحی ها. آن ها گروه تشکیل می دهند، هم راهی با عقل امروزی و دنیای جدید را بی دینی می نامند و سعی می کنند دین داران را به دین راستین (به تعبیر خودشان) باز گدانند. میان مسلمانان،این گروه ها به سلفی (سلف = گذشته) مشهورند. تحلیل گروه های اجتماعی پیچیده است، به پیچیدگی تمام اعضایشان. اگر مبنای گروه مذهب باشد و سیاست و قدرت هم در کار باشند، تحلیل گروه پیچیده تر و سخت تر می شود. این کتاب کتاب تحلیل نیست، از صدر اسلام آغاز کرده ایم و تلاش کرده ایم نشان دهیم چگونه سلفی گری در اسلام از ابن تیمیه به ابن عبدالوهاب رسیده است، از صوفی های هند به طالبان و از گرایش های آرام البنا به القاعده

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.جستارهایی در نقد وبررسی جریان سلفی گری ووهابیت

 معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی

نشر تا ظهور

پژوهشی در نقد و ارزیابی افکار انحرافی وهابیت و آسیب‌شناسی عقاید آنان است. در این پژوهش ابتدا تاریخچه‌ای از سلفی‌گری و ریشه این تفکر انحرافی ارایه شده و پایه‌ریزی این تفکر توسط افرادی مانند ابن تیمیه مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. آنگاه به نقد سلفی‌گری جدید پرداخته شده و پیشرفت تفکرات سلفی عامل مهمی در تقابل با وحدت اسلامی و تقریب بین مذاهب عنوان گردیده و زمینه‌های شکل‌گیری وهابیت جهادی با افکار افراطی بررسی شده است. در ادامه نگارنده به نقد مبانی اعتقادی وهابیان پرداخته و برداشت‌های نادرست آنان از برخی مفاهیم قرآنی مانند الله، توحید، شرک، عبادت، شفاعت، دعا و بدعت خواندن برخی از امور مانند توسل و زیارت و شرک خواندن آنها از جانب آنان را مورد نقادی قرار داده و معیارهای کفر و شرک را از دیدگاه قرآن کریم بررسی نموده است. در همین راستا وی به نقد جسمانیت خدا و اعتقاد به رویت حسی خداوند از جانب عالمان وهابی پرداخته و نظریه عدالت همگی صحابه را نقد کرده و حدیث عشره مبشره را از لحاظ دلالت، متن و سند مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.بنیادگرایی سلفیه:بازشناسی طیفی از جریان های دینی

 حسین هوشنگی

-دانشگاه امام صادق

نویسندگان در این کتاب به بررسی ویژگی‌های شاخص جریان‌های بنیادگرا و مبانی نظری آن‌ها پرداخته‌اند تا از این طریق نسبت جریان‌های بنیادگرا را با دیگر جریان‌های اسلامی همچون روحانیت سنّتی و متفکران دینی متجدد و... تعیین کرده و وجوه همسانی و ناهمسانی این جریان را با ایدئولوژی جمهوری اسلامی مقایسه کنند و نیز موضع آن‌ها را نسب به معقولات راهبردی همچون: عدالت، توسعه، مدرنیته، و فرهنگ مورد ارزیابی قرار دهند. در این مسیر تمایز مفهوم‌ بنیادگرایی با مفاهیم مشابه (اسلام‌گرایی، اسلام سیاسی، اصلاحگری و...) مشخص و شناخت اضلاع گوناگون و پیچیدة سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی آن شرح داده شده است. همچنین در کتاب ریشه‌ها و خاستگاه‌های تاریخی و سیر تکوین و تطور بنیادگرایی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.سلفیان:باورها وکارکردها

نجم الدین طبسی

-دلیل ما
نگارنده در کتاب حاضر، ضمن مروری بر تاریخ شکل‌گیری «سلفیان»، باورها و اعتقادات آنان را بررسی و نقد کرده است. سلفیه، به اتباع «ابن تیمیه» و پیروان مذاهب امامان «حنابله» (ی) اهل «تجسیم» اطلاق می‌شود که در شهرهای مختلف خارج از جزیره‌العرب هستند. افکار این گروه، معاند با اسلام بوده و موجب جدایی و اختلاف بین مسلمانان شده است. یکی از احکامی که سلفی‌ها بیان می‌دارند آن است که توسل و زیارت حرم معصومین (ع) حرام است. برای نخستین‌بار «مروان حکم اموی» در عراق، این حکم را اجرا کرده است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.سلفی گری در بوته نقد

علی اصغررضوانی

-نشر مشعر
کتاب حاضر، نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های سلفیه و عقاید این فرقه است. نگارنده بعد از تعریف مفهوم «سلف» از جنبه لغت‌شناسی و اصطلاحی، مبتکر خط سلفی‌گری و انگیزه پیدایش این فرقه را شرح می‌دهد. سپس حدیث «خیرالقرون» را نقد و بررسی می‌کند و برداشت‌های گوناگون از سلفیت را توضیح می‌دهد. در کتاب همچنین دیگر وقایع تاریخی مهم اسلامی مرتبط با عقاید سلفیه تحلیل و بررسی شده‌اند. این مجموعه با هدف آشنایی با عقاید فرقه سلفیه و ارائه ردیه‌هایی بر این فرقه تدوین شده است

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.سلفی گری وپاسخ به شبهات

علی اصغررضوانی

-مسجدمقدس جمکران

نوشتار حاضر در خصوص عقاید سلفیه و رد این عقاید به نگارش درآمده است. گفتنی است سلفیه، پدیده‌ای ناخواسته و نسبتا نوخواسته است که انحصارطلبانه، مدعی مسلمانی است و همه را جز خود، کافر می‌داند. این گروه ـ که بستر وهابیت است ـ مدعی هستند که هیچ مذهبی وجود ندارد و باید به عصر سلف یعنی دوران صحابه، تابعین و تابعین تابعین بازگشت و اسلام بدون مذهب را انتخاب نمود. از جمله پیشروان این فرقه می‌توان از "ابن تیمیه" و "محمد بن عبدالوهاب" نام برد. مباحث کتاب، عبارت‌ است از:
این کتاب تحقیقی جامع پیرامون فرقه وهابیت می باشد که در آن مباحث ذیل مطرح شده است: تاریخ سلفی‏ 1-گری سلفی‏ گری 2-شرح حال ابن تیمیه دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت(ع) 3-دفاع ابن تیمیه از مخالفان اهل بیت(ع) 4-شناخت وهابیان صفات الهی از دیدگاه وهابیت 5-کیفیت صفات6- رویت 7-تجسیم 8-مبانی اعتقادی وهابیت 9-میزان در توحید و شرک10- ایمان و کفر11- حیات برزخی12- سنّت و بدعت13- غلوّ14-فتاوی و آرای وهابیان15- توسل16 تبرّک17- شفاعت استغاثه به ارواح اولیا 18-قسم، نذر و ذبح برای غیر خدا 19-زیارت قبور 20-حکم طواف بر قبور اولیا 21-بنای بر قبور 22-بنای مسجد و روشن کردن چراغ بر قبور اولیا 23-نماز و دعا در کنار قبور اولیای الهی24-برپایی مراسم جشن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.بنیادهای فکری القاعده

محمدمحمودیان

-دانشگاه امام صادق
نویسنده در این کتاب، ضمن تاکید بر عوامل و ریشه‌های داخلی شکل‌گیری القاعده با نگاهی مقایسه‌ای به زمینه‌های خارجی شکل‌گیری این پدیده می‌پردازد. بدین ترتیب ابتدا، زمینه‌های ظهور جریان‌های اسلامی در دهه‌های آخر قرن بیستم به عنوان پیش‌درآمد شناخت کلی جریان‌های اسلام‌گرایی منطقه بررسی می‌شود و سپس چگونگی شکل‌گیری القاعده در چهارچوب مباحثی چون ساختار القاعده؛ رهبران آن؛ بسترهای رشد القاعده در افغانستان و ارتباطات القاعده با دولت طالبان شرح داده می‌شود. در پایان آرا و مبانی فکری وهابیت مذهبی ـ سیاسی بیان و نوع ارتباط فکری آن با القاعده بازگو می‌شود. همچنین برای تکمیل مباحث کتاب، میزان تاثیرگذاری القاعده به صورت جداگانه با سایر گروه‌های «سلف‌گرای‌» اهل تسنن نیز مورد بحث قرار گرفته است

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.سلفیّه بدعت یا مذهب 

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

-محمدسعید رمضان البوطی

كتاب حاضر تحليلي است نقد گونه كه در سه بخش پيرامون آراء و افكار وهابيت و يا پديده سلفيه كه ابن تيميه موسس آن بود . تهيه و تدوين شده است . مولف در راستاي تبيين آراء و انديشه هاي سلفيه عقيده دارد، سلفيه پديده و انديشه اي است جديد و مدعي آن است كه با پيروي از سلف صالح پيامبر ( صحابه ، تابعين وتابعين تابعين ) و عمل نمودن به سيره عملي و گفتاري آنان همه مذاهب را به وحدت و يكدل فرا خواند. اين گروه ( سلفيه يا وهابيت ) با جمع آوري تنها دسته اي از اجتهادات و آراي معين سلف صالح يك مذهب ساخته و پرداخته و انحصار طلبانه بر آن نام سلفيه گذارده است د رحاليكه سلف صالح هيچ آشنايي و ارتباطي با آن ندارند. ادعاي اين گروه آن است كه هر كس آنچه را كه از سوي اين گروه و يا مذهب اعلام شده بپذيرد مسلمانان واقعي و از جمله نجات يافتگان است و هر كس از آن روي گرداند و به اجتهاد و .. تمسك كند گمراه و در بسياري مواقع كافر است .مولف معتقد است اينكه پس از قرنها در قلب امت اسلامي واز متن جماعت اهل سنت يك گروه سر در آورد ، ثمره قرنها تلاش و اجتهاد مسلمانان را رد نمايد ، مقتضيات زمان ومكان را كه در پي فتوحات پي در پي و با پيوستن جماعتهاي زيادي به جمع مسلمانان كه در پاسخگويي به نيازها و احتياجات روز جامعه ضروري بود ، ناديده بگيرد و خلاصه تنها خود را حق و بقيه مذاهب چهارگانه را باطل اعلام نمايد مسلما خود يك بدعت جديد است چه بدعتي از اين بدتر كه امروزه كسي بخواهد آشفتگي و شكاف در صفوف مسلمانان ايجاد و تنها خود را نجات يافته و بقيه را گمراه بداند. در حاليكه بسياري از چيزهايي را كه پيروان ابن تيميه به سلف صالح نسبت ميدهند از نظر ما كذب مي باشد .در برخي از مباحث كتاب آراء وعقايدسلفيه به نقد كشيده شده و مولف معتقد است كه سلفيه در چيزهايي را مطرح نموده و انكار آن را كفر ميدانند در حاليكه از نظر مذاهب چهارگانه كفر نيستند مثلا در بحث ولايت ، شيعه اعتقاد به ولايت ابوبكر و عمر ندارند و اين كفر نيست اگر چه به نظر ما در اينجا شيعيان بر خلاف اجماع است رفته اند . نويسنده آن دسته از اصول حتمي و يقيني را كه اختلاف در آن موجب بدعت و حرام است بر شمرده و عقيده دارد قاطبه مسلمانان اينها را قبول دارند ( يقين به ذات حق ، وحدانيت ، صفات حق تعالي، يقين به قيامت ، يقين به سئوال ، يقين به حرمت بدعت و ...) اما يك دسته از احكام وسايل اسلامي هستند كه در آنها اختلاف شده و اختلاف در آنها موجب فسق گمراهي نميگردد مثل اختلاف در مراتب فضل خلفاي راشدين و يااختلاف در عدالت صحابه و ...

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]