تاریخ انتشار خبر: 18 تير 1392 - ساعت 03:58:34
دشت های سوزان چاپ دومی شد

دشت های سوزان چاپ دومی شد

به گزارش پایگاه اینترنتی کتابستان کتاب «دشت‌های سوزان» صادق کرمیار پس از گذشت یک سال به چاپ دوم رسید .این رمان در اواخر سال90 منتشر شده است و به جریان حمله و فتنه انگیزی انگلیسی ها برای سلطه بر نفت ایران اشاره دارد، داستان کتاب به جریان غائله شیخ خزعل می پردازد.

به گزارش پایگاه اینترنتی کتابستان  کتاب «دشت‌های سوزان» صادق کرمیار  پس از گذشت یک سال به چاپ دوم رسید .این رمان در اواخر سال90 منتشر شده است و به جریان حمله و فتنه انگیزی انگلیسی ها برای سلطه بر نفت ایران اشاره دارد، داستان کتاب به جریان غائله شیخ خزعل می پردازد.

 

 

دشت‌هاي سوزان گاهي به قصه‌‌هاي هزار و يك شب طعنه مي‌زند و گاه پاي در كفش كتاب‌هايي تاريخي فرو مي‌برد. اما همۀ اين كارها آنقدر هنرمندانه انجام شده است كه توي ذوق نمي‌زند. در قسمتی از دشت‌های سوزان آمده است: «تركان خاتون تكه‌اي از ماهي كند و بر دهان گذاشت و دوباره مشغول كشيدن قليان شد. از پشت‌سر پلنگ بزرگي آرام از پشت نخلي بيرون آمد و به تخت تركان خاتون نزديك شد. خادم‌ها مشغول كار خود بودند. پلنگ نزديك شد. تركان خاتون تكه‌اي ديگر از ماهي كند و بر دهان گذاشت و نورا خانم شروع به كشيدن قليان كرد. پلنگ به پاي تخت رسيد. تركان خاتون به قليان پك زد. پلنگ به بالاي تخت جهيد و آرام كنار تركان خاتون نشست و دم خود را جمع كرد. تركان خاتون دستي بر سر پلينگ كشيد و گفت: «كجا بودي دختر؟! نگفتي دلم برايت شور مي‌زند؟! هاي يك ماهي براي وريده بياور!»

 

 

این کتاب توسط محمدرضا گودرزی و میرحسین عابدینی مور نقد و بررسی قرار گرفته است.

 

 

انتشارات نیستان چاپ جدید این کتاب را در 362 صفحه در شمارگان 1200نسخه با قیمت 17 هزار تومان منتشر کرده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]